20.052019

Tour de Europe proljeće 2019 – sažetak

Na ovogodišnji obilazak Europe - Tour de Europe proljeće 2019. - su naši stručnjaci krenuli sa sajma Ekotech u mjestu Kielce a završili u Zagrebu na sajmu Emat.

Kako bismo predstavili Elte GPS rješenja na komunalnom demo vozilu i objasnili posjetiteljima korištenje ICT sustavom u gospodarenju otpadom, prešli smo 3500 km. Naše postaje na ruti Tour de Europe bila su: sajam Ekotech u mjestu Kielce, izložba i konferencija Save the Planet u Sofiji, te sajam Emat u Zagrebu.

Naši su sustavi predstavljeni zajedno s 312 izlagača iz 27 zemalja kao što su: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Danska, Engleska, Finska, Francuska, Hrvatska, Italija, Izrael, Japan, Južna Koreja, Kina, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Rumunjska, SAD, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska i Ukrajina.

Zahvaljujemo svim našim gostima na posjeti našim izložbenim štandovima i nadamo se da je susret sa stručnjacima ELTE GPS bio izvor nadahnutih saznanja te učvrstio put prema učinkovitom i modernom gospodarenju otpadom.

Reference