Pravila o zaštiti osobnih podataka

Općenito

Vaše osobne podatke ćemo obrađivati samo u skladu s odredbama propisa o zaštiti osobnih podataka. Sljedeće odredbe obavještavaju o prirodi, opsegu i svrsi prikupljanja, obrade i upotrebe osobnih podataka. Ova pravila o zaštiti osobnih podataka odnose se samo na naše internetske stranice. Ako ste preusmjereni na druge internetske stranice putem poveznicama na našim stranicama, molimo informirajte se o njihovom postupanju s vašim podacima.

Pravila o upotrebi kolačića

Što su kolačići?

Kolačići (tzv. 'cookies') su informatički podaci, posebice tekstualne datoteke, koji se pohranjuju na uređaju krajnjeg Korisnika Mrežnog mjesta te su namijenjeni upotrebi tog Mrežnog mjesta. Kolačići obično sadrže naziv internetske stranice s koje potječu, vrijeme pohranjivanja na krajnjem uređaju i jedinstveni broj.

Svrha pohrane kolačića i pristup u njima sadržanim informacijama

Ovo Mrežno mjesto ne koristi kolačiće za prikupljanje osobnih podataka Korisnika. Informacije se upotrebljavaju samo u statističke svrhe i poboljšanje načina korištenja mrežnog mjesta, za izradu statističkih podataka koji pomažu razumjeti kako Korisnici Mrežnog mjesta koriste ove internetske stranice, što omogućava poboljšanje njihove strukture i sadržaja.

Mrežno mjesto sprema kolačiće za:

 • prikupljanje općih i anonimnih statističkih podataka putem analitičkih alata: Google Analytics [voditelj obrade za kolačiće: Google Inc., sa sjedištem u SAD-u]
 • predstavljanje multimedijalnog sadržaja na internetskim stranicama Mrežnog mjesta koji je preuzet s vanjskog mrežnog mjesta: www.youtube.com [voditelj obrade za kolačiće: Google Inc. sa sjedištem u SAD-u]

Privola za upotrebu kolačića

Možete dati privolu (ili ju uskratiti) glede spremanja kolačića putem promjene postavki internetskog preglednika. Internetski preglednik vam omogućava brisanje kolačića. Opis načina promjene postavki kolačića dostupan je u internetskom pregledniku u izborniku "Pomoć".

Informativna klauzula o obradi osobnih podataka

U vezi s provedbom zahtjeva Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka te o slobodnom kretanju tih podataka i ukidanjem Direktive 95/46/EZ (opća uredba o zaštiti osobnih podataka "OUZP"), obavještavamo o pravilima obrade vaših osobnih podataka te vašim pravima koja se na to odnose. Sljedeća pravila primjenjuju se od 25. svibnja 2018. godine.

 1. Voditelj obrade vaših osobnih podataka je Elte GPS Sp. z o.o. sa sjedištem u Krakowu 30-719, ul. Gromadzka 71, a zajednički voditelji obrade su skupina trgovačkih društva koje sačinjavaju: Elte GPS Logistic Sp. z o.o. sa sjedištem u Krakowu 30-719, ul. Gromadzka 71; Elte GPS GmbH sa sjedištem u Hemmingenu (Njemačka) 30966, Hoher Holzweg 17.
 2. Službenik za zaštitu osobnih podataka kontakt: Piotr Winnicki; iod@eltegps.pl;
 3. Voditelj obrade podataka obrađuje vaše osobne podatke na temelju mjerodavnih propisa, sklopljenih ugovora i na temelju dane privole.
 4. Vaši osobni podaci obrađuju se u sljedeću svrhu/svrhe:
  • članak 6. stavak 1. a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;
  • članak 6. stavak 1. b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka;
  • članak 6. točka 1. c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;
 5. U vezi s obradom podataka za svrhe navedene u točki 4., primatelji vaših osobnih podataka mogu biti javna tijela koja vrše javne dužnosti ili djeluju u ime javnih tijela ili druge osobe koje obrađuju podatke u skladu s odgovarajućim ugovorima o povjerljivosti u zbirci voditelja obrade.
 6. Vaši osobni podaci čuvaju se tijekom roka neophodnog za postizanje svrha navedenih u točki 4., a nakon toga tijekom roka i u mjeri u kojoj to zahtijevaju odredbe opće mjerodavnih propisa.
 7. U vezi s obradom vaših osobnih podataka, imate sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima, pravo na razmjenu podataka, pravo na ispravljanje podataka - ako su podaci netočni ili nepotpuni, pravo tražiti brisanje osobnih podataka (tzv. pravo na zaborav), pravo tražiti ograničenje obrade, pravo prigovora na obradu podataka.
 8. Ako se obrada osobnih podataka odvija na temelju osobne privole na obradu osobnih podataka (članak 6. stavak 1. točka OUZP), imate pravo povući privolu u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole ne utječe na usklađenost obrade s mjerodavnim propisima, a koja je obrada izvršena na temelju privole dane prije njezinog povlačenja.
 9. Ako ste obaviješteni o nezakonitoj obradi osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu tijelu nadležnom za zaštitu osobnih podataka.
 10. U situaciji u kojoj se obrada osobnih podataka odvija na temelju privole ispitanika, davanje vaših osobnih podataka Voditelju obrade je dobrovoljno.
 11. Vaše davanje osobnih podataka je obvezno ako se obrada osobnih podataka temelji na nekoj zakonskoj odredbi ili ugovoru između ugovornih strana.
 12. Vaši se podaci mogu automatski obrađivati i neće biti profilirani.
 13. Vaši osobni podaci neće biti preneseni u treću državu/međunarodnu organizaciju.

Reference