Elte GPS Group

Predstavništvo u Hrvatskoj

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb, RH

Voditelj prodaje u Hrvatskoj

Vedran Volarević

Tel.: +385 97 626 86 20

E-pošta: vedran.volarevic@eltegps.hr

Mapa dojazdu

ELTE GPS Group

Njemačka

Elte GPS GmbH

Hoher Holzweg 17

30966 Hemmingen/Hannover

E-Mail: info@eltegps.de

Francuska

Elte GPS SAS

105 rue des Moines

75017 Paris

E-Mail: info@eltegps.fr

Poljska

ELTE GPS Sp. z o.o.

ul. Medyczna 13

30-688 Krakow

E-Mail: biuro@eltegps.pl

Kanada

Predstavništvo u Kanadi

13009 156th Street

Edmonton, AB T5P 4M8

E-Mail: info.ca@eltegps.com

Češka Republika

Predstavništvo u Češkoj Republici

K Rybníku 610/2

621 00 Brno

E-Mail: info@eltegps.cz

Italija

Voditelj prodaje u Italiji

Lucas Pietowski

Tel.: +48 697 970 124

E-Mail: lucas.pietowski@eltegps.it

Republika Hrvatska

Voditelj prodaje u Hrvatskoj

Vedran Volarević

Tel.: +385 97 626 86 20

E-pošta: vedran.volarevic@eltegps.hr

Obrazac za kontakt

Ako želite kontaktirati kompaniju Elte GPS, ispunite obrazac u nastavku. Ako želite prijaviti problem s uslugom, molimo obratite se Službi za korisnike putem portala za obavijesti o uslugama.

U vezi s provedbom zahtjeva Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba... Pročitajte više

* Obvezno polje

*  Dajem privolu na obradu mojih osobnih podataka, pružanje podataka je dobrovoljno, ali je potrebno poslati obrazac.
Sukladno Zakonu od 18.07.2002. o pružanju elektroničkih usluga (službeni glasnik br. 144, točka 1204, s izmjenama i dopunama), suglasan/na sam primati marketinške materijale i trgovačke informacije s naznačene adrese e-pošte od kompanije Elte GPS Sp. z o.o. i povezanih kompanija.

Reference