Sustav lociranja kontejnera

Primjer mjesta montaže lokatora kontejnera

U srcu sustava ET Container je lokator kontejnera – moderan uređaj s ugrađenim baterijama, namijenjen za praćenje lokacije kontejnera. Uz napajanje, te GSM i GPS module, lokator je opremljen osjetnikom za otkrivanje punjenja i pražnjenja kontejnera. Postoji i mogućnost pojedinačne konfiguracije učestalosti prijenosa podataka.

Osnovne značajke lokatora:
SLANJE PODATAKA KOJI SADRŽE LOKACIJE KONTEJNERA jednom dnevno i nakon svakog punjenja i pražnjenja (standardna konfiguracija),
INOVATIVNO NAPAJANJE – omogućava lokatoru rad tijekom najmanje 3 godine (uz standardnu konfiguraciju),
KONSTRUKCIJA KUĆIŠTA – omogućava trajnu montažu lokatora na konstrukciju kontejnera i omogućava zamjenu baterije bez oštećenja lokatora.

Reference