Sustav lociranja

Primjeri lokatora za praćenje vozila, strojeva i ljudi.

Sustav ET GPS upotrebljava se za praćenje lokacije pokretnih objekata. Najvažniji element je GPS lokator. Zapisuje podatke o lokaciji objekta, njegovoj brzini, smjeru kretanja i informacijama s osjetnika i sučelja. Podaci pohranjeni u unutarnju memoriju GPS lokatora šalju se sustavu praćenja. Na temelju njih, moguće je pripremiti razne vrste izvješća, uključujući o ruti, zaustavljanju te o dodatnim osjetnicima i sučeljima, npr. o osjetnicima za utovar i punjenje.

SMOK Mobile

Praćenje vozila moguće je i uz aplikaciju SMOK Mobile koja se instalira na mobilne uređaje, kao što je pametni telefon ili tablet, koji rade na operativnim sustavima: iOS, Android.

Reference