Sustav praćenja napunjenosti spremnika za otpad

Sustav ET Bins predstavlja rješenje za praćenje trenutnog stanja napunjenosti spremnika za otpad. Posebno postavljeni osjetnik u spremniku mjeri razinu napunjenosti otpadom. Ti podaci zajedno s lokacijom spremnika šalju se u sustav. Informacije o napunjenosti zajedno s lokacijom spremnika prikazane su na digitalnom zemljovidu, zahvaljujući čemu korisnik zna koje se spremnike treba isprazniti. Sustav automatski upozorava korisnika na bilo kakve probleme kao što su prepunjenost, prevrtanje, požar unutar spremnika ili neovlašteno pražnjenje (krađa otpada).

Reference